مخاطب خاص..

با تمـام مـداد رنگـی هـای دنـیا
                               بـه هـر زبـانی که بـدانی یـا نـدانی !
                                                        خـالی از هـرتشبیه و استعـاره و ایهـام …
تنهـا یکــ جملـه برایـت خـواهـم نوشت :
                               دوستت دارم خاص ترین مخـاطب خـاص دنیـا

+ نوشته شده در چهارشنبه هفتم فروردین ۱۳۹۲ ساعت 8:52 توسط بهروشا |